Rivning

Även rivning är något som bör göras med omsorg.

När vi river så ser vi alltid till att det är ordentligt täckt vägen fram till och på platsen där det skall rivas.

Vid arbeten som dammar så skall det plastas in ordentligt till angränsande rum och ventilation skyddas.

Finns det grannar så ser vi till att avisera dem om störande arbeten i god tid.